5 bevisade fördelar med meditation

Meditation blir allt mer populärt på grund av alla positiva fördelar som har bevisats med hjälp av olika studier. Men som är en uråldrig teknik för att hela sig själv och vara i balans. Här är några av fördelarna med meditation

1. Minskar stress

Att minska stress är en av de vanligaste orsakerna till att människor provar meditation. Mental och fysisk stress kan öka nivåerna av stresshormonet kortisol och skadliga inflammationsfrämjande kemikalier som kallas cytokiner.

Effekterna av dessa kan störa sömnen, leda till depression och ångest, öka blodtrycket och bidra till trötthet och oklart tänkande.

I en åtta veckors studie minskade en ”mindfulness meditation” inflammationsresponsen som orsakades av stress.

En annan studie som gjordes på nästan 1 300 vuxna visade att meditation kan minska stress och stressrelaterade tillstånd som irritabelt tarmsyndrom och posttraumatisk stresstörning.

Effekten var störst hos dem med de högsta stressnivåerna.

2. Kontrollerar ångest

Mindre stress innebär mindre ångest. En annan åtta veckors studie av ”mindfulness meditation” fann att det minskade deltagarnas ångest och minskade symtom på ångestsjukdomar, inklusive fobi, social ångest, paranoida tankar, tvångssyndrom och panikattacker.

En större studie med 2.466 deltagare visade att en mängd olika meditationsmetoder kan minska ångestnivåer.

Till exempel har yoga visat sig hjälpa mot ångest. Detta beror troligtvis på fördelarna av både meditation och fysisk aktivitet.

3. Främjar emotionell hälsa

Vissa former av meditation kan också leda till en förbättrad självbild och en mer positiv syn på livet.

Två studier av ”mindfulness meditation” fann minskad depression hos över 4 600 vuxna.

En studie följde 18 personer som övade meditation under tre år. Studien visade att deltagare upplevde långsiktiga minskningar av depression.

Det faktum att meditation minskar cytokiner kan leda till förbättrat humör och motverka depression, enligt flera studier.

En annan studie jämförde hjärnaktiviteten hos personer som övade meditation med andra som inte mediterade, och fann att de som mediterade visade ökad aktivitet i områden kopplade till positivt tänkande och optimism.

4. Kan minska blodtrycket

Meditation kan också förbättra fysisk hälsa genom att minska belastningen på hjärtat.

Med tiden får högt blodtryck hjärtat att arbeta hårdare för att pumpa blod, vilket kan leda till dålig hjärtfunktion, hjärtattacker och stroke.

En studie av 996 personer fann att när de mediterade genom att koncentrera sig på ett ”tyst mantra” – ett upprepande ord – sjönk blodtrycket med cirka fem mm/Hg i genomsnitt.

Detta var mer effektivt bland äldre och hos de som hade högre blodtryck före studien.

En granskning drog slutsatsen att flera typer av meditation gav liknande förbättringar av blodtrycket.

Till viss del verkar meditation kontrollera blodtrycket genom att dämpa nervsignalerna som koordinerar hjärtfunktionen, spänningen i blodkärlen och ”Flykt- och kampresponsen” som ökar uppmärksamheten i stressiga situationer.

5. Förlängd uppmärksamhet

Meditation är som vikträning för uppmärksamheten. Det hjälper till att öka styrkan och uthålligheten i ens uppmärksamhet.

Till exempel tittade en studie på effekterna av en åtta veckors meditationskurs och fann att det förbättrade deltagarnas förmåga att omorientera och behålla sin uppmärksamhet.

En liknande studie visade att personalarbetare som regelbundet övade meditation kunde fokusera på en uppgift en längre tid.

Dessa arbetare kom också ihåg detaljer om sina arbetsuppgifter bättre än sina kollegor som inte övade meditation.

Matt Thorpe är näringsforskare och läkare. Han fullföljde ett kombinerat doktorat och medicine doktorsprogram vid University of Illinois i Urbana-Champaign. Artikeln publicerades ursprungligen på Authority Nutrition.